Prijava na aplikaciju SPINIFT

Program je softverska podrška za OBVEZNIKE po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji žele da svoje obaveze vođenja ZAKONOM definisanih evidencija, obavljaju integrisano u jednom softverskom paketu.


Vođenje evidencija odvija se preko interneta bez potrebe za instalacijom programa na računaru obveznika


Registrujte se Imate već otvoren korisnički nalog? U tom slučaju...Prijavite se