Registracija novog korisnika

USLOVI KORIŠĆENJA:

1. Registrovanjem naloga dobija se status "OVLAŠĆENOG LICA" preko kojeg kompanija "INFO BEARA" omogućava korišćenje internet programa SPINIFT .

2. Kompanija "INFO BEARA", NOVI SAD poseduje kompletna autorska prava nad programom SPINIFT, verzijama softvera, ima status proizvođača i distributera programa.

3. Podaci koje prilikom registracije unese obveznik, smatraju se poslovnom tajnom i zaštićeni su Zakonom o zaštiti privatnih podataka i koristiće se isključivo u svrhu registrovanja.

4. Prvih mesec dana korišćenja programa (probno korišćenje) ne plaća se nikakva naknada, po isteku mesec dana od dana registrovanja obveznik se obavezuje na redovno plaćanje naknade za korišćenje programa.

5. Plaćanje počinje da teče prvog narednog meseca od datuma isteka probnog korišćenja

6. Korišćenje ovog programa ne obuhvata pružanje telekomunikacionih usluga neophodnih za pristupanje internetu, "INFO BEARA" NOVI SAD na ove usluge nema uticaja i oslobađa se odgovornosti u slučaju problema sa internet konekcijom.

7. Obveznik je odgovoran za bezbednost i korišćenje "korisničkog imena" i "lozinke" koju koristi i dužan je da preduzme sve neophodne mere za poverljivost, sigurnost, pravilno korišćenje i neotkrivanje istih neovlašćenim licima

8. Obveznik ne sme da koristi program za svesno i bezobzirno prenošenje elektronskog materijala (uključujući VIRUSE) za koje postoji mogućnost da izazovu štetu na računarskim sistemima u vlasništvu "INFO BEARA" ili drugih korisnika.

9. Obveznik se opredeljuje za periode plaćanja ( mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje)

10. Obveznik se obavezuje da za korišćenje programa SPINIFT plaća "INFO BEARA" naknadu za korišćenje programa u roku od 10 dana od dana prijema fakture. Plaćanje se vrši unapred.

11. Ukoliko obveznik ne uplati nadoknadu za korišćenje programa duže od 2 meseca podrazumeva se da "INFO BEARA" ima pravo na jednostrano raskidanje ugovora uz odgovornost za čuvanje podataka ne duže od tri meseca nakon raskidanja ugovora.

CAPTCHA code

Prikaži drugi kod
Odustani od registracije